PĀRTIKAS KODE

  • Visbiežāk mājsaimniecībās sastopamā suga – Pārtikas svilnis (Plodia interpunctella), citas sugas – Miltu svilnis (Ephestia kuehniella), noliktavas kode (Ephestia elutella).
  • Lielums – kode: 6-9,3 mm, pieaudzis kāpurs: 15-17 mm.
  • Dzīves ilgums – kode: 2-3 nedēļas, kāpurs: apm. 60 dienas (kūniņas spēj pārziemot).
  • Vairošanās – mātīte izdēj 50-400 olas; parasti gada laikā izaug divas paaudzes.
  • Barība – sausi pārtikas līdzekļi kā žāvēti augļi, rieksti, labība, šokolāde, tēja.
  • Kaitējums – pārtikas līdzekļu piesārņošana ar tīkliem, fekālijām, kāpuru ādām un beigtiem kāpuriem.
  • Apkarošana – invāzijas konstatēšana un apkarošana ar feromona slazdiem, bojāto pārtikas līdzekļu iznīcināšana un skapja dezinficēšana.

APRAKSTS

Kodes pieder pie tauriņu sugas. Pasaulē ir satopamas aptuveni 150000 kožu sugas. Kodēm ir raksturīgs zvīņains ķermenis un spārni. Kožu attīstības cikls ietver olu izdēšanu, bezspārnu kāpuru izšķilšanos, to iekūņošanos kūniņā un pieauguša insekta izšķilšanos no kūniņas.

Tās kodes, kuras parasti mājās bojā produktu krājumus un tekstilijas, pieder pie Tineidae vai Pyralidae dzimtas. Kopīgs šīm abām kožu sugām ir tas, ka pieauguši insekti ir salīdzinoši maza lieluma. Tie ir neuzkrītošā krāsā un pārsvarā ir aktīvi naktīs vai krēslā. Pieaugušu kožu dzīves ilgums bieži ir tikai dažas dienas. Tās neēd barību un uzņem tikai ūdeni. Materiālos bojājumus nodara kožu kāpuri. Kodes attīstības ilgums no olas līdz kūniņai, atkarībā no apkārtējās temperatūras, var ilgt vairākus mēnešus.

Tā kā visas kožu sugas partnera meklēšanai izmanto sev raksturīgas smaržvielas, izliekot sintētiskos feromona slazdus, pāroties gatavās kodes var pievilināt slazdam. Pārsvarā tiek pievilināti tēviņi. Slazdos tiek izmantots neliels daudzums feromona, un tie ir nekaitīgi cilvēkiem.

UZGLABAJAMIEM PRODUKTIEM KAITĪGAS KODES

Uzglabajamiem produktiem kaitīgas kodes parasti tiek sauktas par „pārtikas kodēm“. Blakus miltu svilnim (Ephestia kuehniella) un citām Ephestia kožu sugām vislielākais krājumu kaitēklis Eiropas mājsaimniecībās ir pārtikas svilnis (Plodia interpunctella). Pārtikas svilņa kāpuru barības spektrs ir ļoti plašs – žāvēti augļi, rieksti, sēklas, pākšaugi, šokolāde, kakao, tēja, kafija un garšvielas. Iespējams, ka pārtikas svilnis sākotnēji nāk no Rietumāzijas, un ar preču tirgošanos tika izplatīts pa visu pasauli.

PĀRTIKAS SVILŅA IZSKATS UN DZĪVESVEIDS

Pārtikas svilņa spārnu platums ir 12-18 mm. Spārniem ir raksturīgs zīmējums un sarkanbrūni gali. Drīz pēc izšķilšanās no kūniņas svilņi pārojas. Mātītes pievilina tēviņus ar dzimumferomoniem, kas tiek izdalīti no speciāliem dziedzeriem. Tēviņi ar saviem taustekļiem uztver šos feromonus. Mātītes izdēj 100-400 sīkas oliņas uz piemērota substrāta vai uz pārtikas līdzekļu iepakojumu ārpuses. No olām izšķiļas dzeltenbalti kāpuri, kuri vairākas reizes nomet ādu. Tie nodara kaitējumu pārtikai, piesārņojot to ar fekālijām un tīkliem. Ja apkārtējā temperatūra ir ap 20°C, tad jau pēc aptuveni 6 nedēļām kāpuri ir 14-17 mm gari un pamet barošanās substrātu, lai iekūņotos. Kūniņas pie tādiem nelabvēlīgiem apstākļiem kā aukstums, gaišums vai bieza apdzīvotība var vairākus mēnešus atdusēties miera stāvoklī.

APKAROŠANA

Profilaktiski pasākumi ir apdraudēto pārtikas līdzekļu regulāra vēdināšana. Palīdz arī netīrumu, piem., miltu pēdu, notīrīšana, jo no olām izšķīlušajiem niecīgā izmēra kāpuriem ir nepieciešams tūlītēji uzņemt barību, jo tie ātri ir izsalkuši. Nopērkot pārtikas līdzekļus, tajos jau var būt kožu oliņas vai kāpuri.

Ja tiek atklāta kožu invāzija, skartie pārtikas līdzekļi nekavējoties ir jāiznīcina un apkārtne ir rūpīgi jāizpēta, vai nav redzamas kožu pēdas. Tikai tad, kad visas oliņas un kāpuri ir iznīcināti, invāzija vairs neatkārtojas.

FEROMONA SLAZDI

Izvietojot feromona slazdus, var pievilināt kožu tēviņus, kuri pielīp pie līmslazda virsmas. Tādā veidā var konstatēt pārtikas svilņa invāziju. Izķerot kožu tēviņus, vienlaicīgi var samazināt kožu populāciju.

CITAS APKAROŠANAS METODES

Milzu jātnieciņš ir pārtikas svilņa parazīts. Tas uzdēj savas olas uz pārtikas svilņa olām, kuras tad tiek apēstas. Pats milzu jātnieciņš sava niecīgā lieluma dēļ nav pamanāms.